Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΜ-ΣΠΙΘΑΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ "ΣΠΙΘΑΣ"


ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

05.04.2012

Κυρίαρχος στρατηγικός στόχος του Κινήματός μας υπήρξε εξ αρχής η μεγίστη δυνατή συσπείρωσις των πατριωτικών και δημοκρατικών δυνάμεων του λαού μας προκειμένου να απαλλαγούμε από την ξένη εξάρτηση, να ανατρέψουμε το παρόν κομματικό σύστημα, να θέσουμε τις βάσεις για μια βαθειά δημοκρατική αναγέννηση τής πατρίδος για την πολιτιστική ανάταση τής κοινωνίας μας , την οικονομική ευημερία του λαού μας και την εθνική μας επιβίωση.

Στην επίτευξη του στόχου αυτού έχουμε κινητοποιηθεί πριν καν ακόμα αναπτυχθεί το κίνημα του Συντάγματος αλλά και κατά την έκρηξη αυτού του κινήματος και μετά την καταστολή του. Παρά τις αδυναμίες μας, τα προβλήματά μας και τις αστοχίες μας  είχαμε καταφέρει να ρίξουμε γέφυρες προς άλλα κινήματα, ομάδες και οργανώσεις οι οποίες ήθελαν να εξυπηρετήσουν τους στόχους αυτούς. Μετά το Συνέδριό μας και την συγκρότηση σε σώμα του Πολιτικού μας Συμβουλίου ορίσαμε υπεύθυνο για τις σχέσεις μας με τα άλλα κινήματα.  Παρά τις διαφωνίες, τις προσωπικές πολιτικές στελεχών των κινημάτων και τις δυσκολίες του εγχειρήματος σημειώσαμε μετά το Συνέδριο σημαντική πρόοδο στον τομέα τής συσπειρώσεως. Σημαντικός σταθμός τής προσπαθείας υπήρξε η συγκρότησις τής Συντονιστικής Ομάδος Κινημάτων (ΣΟΚ) τής οποίας ιδρυτικό μέλος ήταν ο εκπρόσωπός μας.  Αναπτύχτηκε μεταξύ του ΚΑΠ και των άλλων κινημάτων πνεύμα εμπιστοσύνης, διάθεσις κοινών δράσεων, αλληλεγγύης και διαλόγου. Η καλλιέργεια του κλίματος αυτού κορυφώθηκε με την συμμετοχή μελών των κινημάτων (300, Αγανακτισμένοι, ΕΝΑ, αγανακτισμένοι μοτοσυκλετιστές ΦΛΟΓΑ κ.α.) στην περιφρούρηση του Μίκη κατά την παρουσία του στο Σύνταγμα.

Η επικαιρότης όμως  δημιούργησε κάποια κωλύματα στην προσπάθεια αυτή διότι όχι μόνο στα κινήματα  αλλά και σε όλον τον ελληνικό λαό ετέθησαν ψευδή αλλά και εκβιαστικά διλήμματα εν όψει προκηρύξεως εκλογών. Το γεγονός όμως ότι μεταξά του ΚΑΠ και των κινημάτων ειχε ήδη αναπτυχθή σχέσις αλληλοσεβασμού και ειλικρινούς ισοτίμου διαλόγου έδωσε την δύναμη σ' αυτά μετά από διάλογο μαζί μας να αντέξουν στις πιέσεις, να αντιληφθούν τις παγίδες του συστήματος  να αποτινάξουν οποιεσδήποτε εκλογικίστικες  ψευδαισθήσεις και να αποφύγουν κομματικές σειρήνες και παγίδες. Προκειμένου να μην απασχολούμεθα με τα  απατηλά ζητήματα των ήδη φαλκιδευμένων εκλογών προωθήσαμε την ιδέα συνδιασκέψεως των κινημάτων.

Η ιδέα αυτή κέρδισε έδαφος ταχύτατα και ήδη έχει τεθή ως ζήτημα πρώτης γραμμής.  Ήδη στη Συντονιστική Ομάδα Κινημάτων (ΣΟΚ) έχουν προσχωρήσει και άλλες ομάδες. Τελευταία εξέλιξις είναι η σύνδεσις με την ΣΟΚ και του ΕΠΑΜ.

Κατά την συνεδρίαση τής 3ης Μαρτίου τής ΣΟΚ παρέστη και αντιπροσωπία του ΕΠΑΜ.  Κατά την διάρκεια τής συνεδριάσεως αυτής  ετέθη ξανά το θέμα τής συνδιασκέψεως και των κοινών δράσεων, η συμφωνία όμως για την ίδρυση Μετώπου υπήρξε ομόφωνη. Ανεφύησαν κάποιες διαφορές απόψεων για το θέμα των εκλογών από πλευράς κυρίως ΕΠΑΜ και Μαύρου  οι οποίοι ετάχθησαν υπέρ κοινής καθόδου στις επικείμενες εκλογές. Η θέσις η οποία υπεστηρίχθη από τους εκπροσώπους μας ήταν ότι το λαϊκό κίνημα δεν είναι ακόμη έτοιμο για μία εκλογική κάθοδο που θα είχε ως αποτέλεσμα την συντριβή του παρόντος κομματικού συστήματος και ως εκ τούτου συμμετοχή σε σύντομες εκλογές θα οδηγούσε σε ήττα και θα εξυπηρετούσε μόνο την ανάγκη των κομμάτων του συστήματος για πολιτική νομιμοποίηση. Συμφωνήθηκε να συνεδριάση ξανά η ΣΟΚ την Δευτέρα ώστε να έχει ολοκληρωθή και το συνέδριο του ΕΠΑΜ και να ξέρουμε την εγκεκριμένη τοποθέτησή τους.

Κατά την συνεδρίαση αυτή εδόθη η ευκαιρία να καλλιεργηθή έδαφος διαλόγου μεταξύ τής ΚΑΠ και του ΕΠΑΜ. Μάς εδηλώθη ότι ο Καζάκης έχει δημοσίως αναιρέσει τις προηγούμενες παλιές συκοφαντικές δηλώσεις του κατά του Μίκη και των σπιθιστών και εζητήθη η παρουσία μας στο συνέδριό τους.  θα δοθή στο άμεσο μέλλον η ευκαιρία να αποδείξουν ότι η προσχώρησίς τους στον διάλογο και την κοινή δράση δεν είναι προεκλογικός ελιγμός αλλά ειλικρινής διάθεσις.

Η πλειοψηφία των παρευρεθέντων τόνισε την σημασία τής παρουσίας του Μίκη στην ενωτική αυτή προσπάθεια, η δε αντιπροσωπία του ΕΠΑΜ πρότεινε και ένα διάλογο μεταξύ του Μίκη και του Καζάκη.

Η επομένη συνεδρίασις θα είναι  κρίσιμη και αποφασιστική για το εγχείρημα μίας αντιμνημονιακής συνεργασίας.  Οι αποφάσεις τής επομένης συνεδριάσεως θα τεθούν προς έγκριση από τα όργανα και συνελεύσεις των συμμετεχόντων.
Πολιτικά και οργανωτικά συμπεράσματα.
Από την χθεσινή συνεδρίαση τής ΣΟΚ μπορούν μετά μεγίστου βαθμού βεβαιότητος να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα:
1.    Επιβεβαιώνεται η κοινή βούλησις των κινημάτων, ομάδων και συλλογικοτήτων και του Κινήματός μας για κοινή δράση,
2.    Δικαιώνονται οι μέχρι τώρα προσπάθειές μας για συγκρότηση πανεθνικού, πατριωτικού, δημοκρατικού λαϊκού μετώπου - ΚΑΠ αναδεικνύεται πραγματικά σε πολιτική δύναμη που μπορεί να προωθήση την ενωμένη δράση του πατριωτικού δημοκρατικού κινήματος.
3.    Η συγκρότησις Μετώπου έχει πλέον ωριμάσει και ευρίσκεται προ των θυρών.
4.    Εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις  που ενώ  δηλώνουν αντιμνημονιακές στα λόγια αλλά φέρονται ιδιοτελώς θα αναγκασθούν  να προσέλθουν σε ειλικρινή, έντιμο διάλογο και κοινή δράση  άλλως θα απομονωθούν.
5.    Είναι σημαντική η προσέγγισις ΚΑΠ και ΕΠΑΜ. Το άμεσο μέλλον θα καταδείξη την ειλικρίνεια των προθέσεων και θα είμεθα ιδιαιτέρως ευτυχείς να το διαπιστώσουμε. Όσον αφορά το θέμα των δηλώσεων Καζάκη αυτό μπορεί να διευθετηθή χωρίς την μείωση τής αξιοπρεπείας των μερών.
6.    Η κοινή δράση και η συγκρότησις του Μετώπου θα εδράζεται επί αρχών συμφώνων προς τις αρχές μας.
7.    Επιβεβαιώνεται η καθολική αποδοχή τής προσωπικότητος του Μίκη Θεοδωράκη στην ΣΟΚ.
8.    Ανοίγεται ο δρόμος για την συμμετοχή ευρυτέρων δυνάμεων στην ΣΟΚ.

Μία προσωπική εκτίμησις

Ας επιτραπή στον γράφοντα, η διατύπωσις μίας προσωπικής εκτιμήσεως. Διαφωνώ  οριζοντίως και καθέτως με την διαπίστωση ότι ο Μίκης απέτυχε να ενώση τις δυνάμεις τής Αριστεράς. Η τυχόν αποτυχία δεν είναι αποτυχία του Μίκη αλλά των ηγεσιών τής Αριστεράς και των δογματικών και σεχταριστικών προκαταλήψεών τους. Ο ίδιος ο Θεοδωράκης είχε κάνει ήδη την στρατηγική κίνηση υπερκεράσεως με την συγκρότηση του ΚΑΠ . Παρ' όλες τις αδυναμίες μας, τα λάθη και τις απώλειές μας τώρα πλέον είμεθα εις θέσιν να προωθήσουμε την δημιουργία πατριωτικού, δημοκρατικού μετώπου από την βάση. Η αποτυχία του Μίκη δεν περιλαμβάνεται στην διαδικασία του ιστορικού γίγνεσθαι. Αντιθέτως η επιτυχία του εγχειρήματος του ΚΑΠ ερείδεται επί στερεών βάσεων και ορθής αναλύσεως τής κοινωνικής πραγματικότητος και διαγνώσεως των ιστορικών και κοινωνικών αναγκών.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. VENCEREMOS

Αθήνα, 4η Απριλίου 2012
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ
Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.