Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Μαρξιστική Συσπείρωση: Μεταναστευτικό.Ευδόκιμες "αριστερές" παροχές υπηρεσιών στις άρχου...

Μαρξιστική Συσπείρωση: Ευδόκιμες "αριστερές" παροχές υπηρεσιών στις άρχου...: Ο Ρούσβελτ προκειμένου να εφαρμόσει το Κεϋνσιανό του πρόγραμμα, που ενώ εξυπηρετούσε τα μακροπρόθεσμα συλλογικά συμφέροντα της Άρχουσας Τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου